Category Archives: GIẢI PHÁP

Robot AGV là gì và ứng dụng ?

Robot AGV là gì và ứng dụng ? Robot agv là gì và vận dụng như thế nào ? Robot AGV đã được vận dụng mạnh mẽ vào chuỗi dây chuyền sản xuất tự động, đang dần thay thế con người thực hiện những công việc phổ thông, nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại. […]