Công ty đại chúng không được gia hạn công bố thông tin

Công ty đại chúng không được gia hạn công bố thông tin

Thứ sáu, 15/1/2021, 08:24 (GMT+7)

Công ty đại chúng không được gia hạn công bố thông tin

Các báo cáo cho năm tài chính 2021 sẽ áp dụng Thông tư mới về công bố thông tin nên không còn trường hợp được gia hạn như trước.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới thông báo vẫn xem xét gia hạn báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2020 theo quy định của Thông tư cũ về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Các báo cáo cho năm tài chính 2021 sẽ áp dụng theo Thông tư mới, ban hành giữa tháng 11/2020 và có hiệu lực từ đầu năm nay. Thông tư này đã bỏ điều khoản về gia hạn nên buộc công ty đại chúng phải công bố thông tin đúng quy định.

Cụ thể, báo cáo tài chính cả năm soát xét phải được công bố trong 10 ngày từ khi tổ chức kiểm toán ký xác nhận, nhưng không quá 90 ngày tính từ khi kết thúc năm tài chính. Báo cáo thường niên phải công bố trong vòng 20 ngày sau khi công bố báo cáo tài chính năm.

Đối với báo cáo tài chính quý, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố trong vòng 20 ngày từ khi kết thúc quý và giải trình nguyên nhân khi lợi nhuận sau thuế thay đổi 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước và sau kiểm toán bị chênh lệch trên 5% hoặc chuyển từ lỗ sang lãi và ngược lại.

Trước đây, nếu không hoàn thành kịp việc công bố thông tin, công ty đại chúng có thể đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn 10-15 ngày.

Phương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *