Lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội

Lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội

Thứ hai, 28/12/2020, 13:41 (GMT+7)

Lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội

Thủ tướng vừa quyết định lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nắm giữ 100% vốn của HNX và HoSE.

Theo quyết định được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam được lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Sở khi thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định. Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Exchange, viết tắt VNX, trụ sở chính tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ với Sở HNX và Sở HoSE.

Sở và các công ty con có chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán và các chức năng khác theo điều lệ hoạt động. Nhiệm vụ chính là xây dựng, ban hành các quy chế về niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; giám sát hoạt động hai Sở HNX và HoSE; xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ, sản phẩm mới; chấp nhận, hủy bỏ tư cách thành viên, quản lý, giám sát và xử lý vi phạm của thành viên…

Quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cũng quy định về nhiệm vụ với hai sở HNX và HoSE. Trong đó, HNX sẽ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định. Sở HoSE chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác.

Hai Sở có chung một số nhiệm vụ như giám sát hoạt động giao dịch; đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch có biến động bất thường; chấp nhận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết và giám sát việc duy trì các điều kiện niêm yết chứng khoán…

Quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 20/2/2021.

Minh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *