Nền tảng dữ liệu sản xuất là gì ? Vì sao cần nền tảng dữ liệu chung cho sản xuất ?

Nền tảng dữ liệu sản xuất là gì ? Vì sao cần nền tảng dữ liệu chung cho sản xuất ?

Dữ liệu đã trở thành một động lực mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi Sản xuất 4.0. Khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu có sẵn cho bạn là rất quan trọng đối với sự thành công của bạn trong môi trường sản xuất thông minh ngày nay và ngày mai. Các nhà sản xuất có tư duy tiến bộ đang vượt ra ngoài “bốn chữ V” truyền thống của dữ liệu (khối lượng, vận tốc, sự đa dạng và tính xác thực) để tận dụng chữ “V” thứ năm: giá trị. Bạn có thể đang ngồi trên một mỏ vàng dữ liệu tiềm năng.

Như với vàng, giá trị của dữ liệu tại chỗ là một điều – trích xuất nó là một vấn đề hoàn toàn khác. Trên thực tế, Forrester ước tính rằng từ 60% đến 73% dữ liệu mà doanh nghiệp tạo ra không được sử dụng. Trung bình, lĩnh vực sản xuất sử dụng ít hơn một phần ba dữ liệu của nó. Đồng thời, việc tạo dữ liệu đang tăng lên nhanh chóng – không chỉ trên đám mây mà còn ở biên.

Bài viết này sẽ mô tả 1 khái niệm không mới đối với các nhà sản xuất là Data Manufacturing Platform – Nền tảng dữ liệu chung cho sản xuất và những lợi ích của nó.

Xem thêm : Giới thiệu Hệ thống Sản xuất dựa trên dữ liệu (Data Driven Manufacturing)

Nền tảng dữ liệu sản xuất (MDP) là gì

Nền tảng (kỹ thuật số) dữ liệu sản xuất tích hợp (dữ liệu từ) các chức năng khác nhau được thực hiện bởi các công nghệ khác nhau thông qua các giao diện được chỉ định rõ ràng và cung cấp dữ liệu để các ứng dụng sử dụng và tạo ra giá trị.

Ví dụ, một nền tảng có thể cung cấp dữ liệu chất lượng sản phẩm có sẵn từ khu vực nhà máy được cung cấp bởi các máy kiểm tra trực quan và người vận hành, để sử dụng bằng cách giám sát các ứng dụng xử lý dữ liệu chất lượng. Các nền tảng giống như các hệ điều hành tập hợp các công nghệ, ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Họ mở khóa thông tin dữ liệu từ : máy móc, sản phẩm và nhà khai thác tại khu sna3 xuất, giúp bạn có thể truy cập các ứng dụng giám sát và kiểm soát, có thể cung cấp các giao diện mở cho phép các bên thứ ba phát triển các ứng dụng ở trên cùng và kết nối các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như người dùng và nhà phát triển ứng dụng.

MDP cung cấp công nghệ, hỗ trợ, dữ liệu dưới dạng dịch vụ và cuối cùng là thậm chí cả phân tích dưới dạng dịch vụ cho các nhà máy và khách hàng:

 • Nó hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu và giữ chúng ở dạng thô
 • Thích ứng với thay đổi dễ dàng (không phụ thuộc vào phần cứng) khi các yêu cầu phát triển
 • Nhà phát triển và người dùng có thể truy cập vào tất cả dữ liệu có sẵn
 • Các nhà phát triển ứng dụng và nhà khoa học dữ liệu có thể tận dụng dữ liệu hiện có để tạo ra giá trị kinh doanh
 • Cho phép dịch các yêu cầu kinh doanh sang truy vấn dữ liệu và cung cấp tập dữ liệu cuối cùng cho các nhà phát triển ứng dụng bên trong và bên ngoài và người dùng doanh nghiệp (dữ liệu dưới dạng dịch vụ)
 • Support cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc và mối tương quan dữ liệu bên cạnh dữ liệu thô cho các nhà phát triển ứng dụng nội bộ và bên ngoài và người dùng doanh nghiệp (phân tích bên dưới dịch vụ định dạng)

Vì sao cần có nền tảng dữ liệu sản xuất (Manufacturing Data Platform)?

Các nền tảng dữ liệu sản xuất kỹ thuật số đang cho phép cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất theo nghĩa rộng. Các dịch vụ được kích hoạt bởi các nền tảng sản xuất kỹ thuật số có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp dữ liệu.

Những dữ liệu này mô tả các sản phẩm được sản xuất hoặc có liên quan đến các quy trình và tài sản sản xuất làm cho sản xuất xảy ra (vật liệu, máy móc, doanh nghiệp, mạng giá trị và – không quên – công nhân trong nhà máy.

Lưu ý thêm: các nền tảng kỹ thuật số để sản xuất có thể cung cấp bất kỳ phần mở rộng “kỹ thuật số” nào về các chức năng cho tài sản vật lý. Trong thực tế, đó là cách nhìn nhận khái niệm CPS hoặc Cyber-Physical Systems nhưng về mặt nền tảng chức năng.

Các dịch vụ được cung cấp thông qua các nền tảng dữ liệu sản xuất kỹ thuật số có thể nhằm mục đích:

 • Kỹ thuật sản xuất
 • Giám sát quy trình sản xuất
 • Phân tích dữ liệu thông qua kỹ thuật / công nghệ khoa học dữ liệu tự động và con người tiên tiến
 • Kiểm soát sản xuất liên quan đến sự tương tác giữa các tác nhân khác nhau, bao gồm giao tiếp giữa máy với máy và giới thiệu khả năng tự học
 • Mô phỏng quy trình sản xuất
 • Hỗ trợ công nhân và kỹ sư nhà máy, bao gồm cả thực tế tăng cường
 • Lập kế hoạch sản xuất, bảo trì dự đoán và tự động, v.v.
 • Tích hợp kỹ thuật số các chuỗi giá trị (ví dụ: sản xuất tập trung vào đơn hàng)
 • Khả năng tương tác của các quy trình kết hợp loosly nhiều mặt và hệ thống sản xuất linh hoạt

Các dịch vụ này được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho vô số người dùng các dịch vụ này (trong một hệ sinh thái đa chiều). Nói chung, nền tảng dữ liệu kỹ thuật số cho sản xuất có thể cung cấp bất kỳ phần mở rộng “kỹ thuật số” nào về chức năng cho tài sản vật lý, thông qua việc áp dụng các công nghệ ICT.

Các nền tảng dữ liệu kỹ thuật số đóng một vai trò quan trọng cho phép các ứng dụng của sản xuất kỹ thuật số.  Tất cả các dịch vụ đều nhằm mục đích tối ưu hóa sản xuất từ các góc độ khác nhau: hiệu quả sản xuất và thời gian hoạt động, chất lượng, tốc độ, tính linh hoạt, hiệu quả tài nguyên, v.v.

Digital Platform – đòn bẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp

 

Lợi ích của nền tảng dữ liệu sản xuất (DMP)

Với cách tiếp cận hiện đại để quản lý dữ liệu, Doanh nghiệp có thể đạt được cái nhìn sâu sắc mà Doanh nghiệp cần và tối ưu hóa doanh nghiệp của Doanh nghiệp với cái nhìn có thể hành động về hoạt động, sản phẩm, khách hàng và chuỗi cung ứng của họ.

Data driven manufacturing
 • Khai thác vào các nguồn dữ liệu hiện có và mới nổi cho phép các nhà sản xuất:
 • Đạt được góc nhìn 360 độ vào sản phẩm, quy trình, nhà cung cấp, khách hàng và tài sản
 • Phân tích dữ liệu hiệu suất và nhận thông báo sớm có thể dự đoán lỗi thiết bị và cho phép bảo trì thiết bị chủ động
 • Tích hợp và phân tích dữ liệu từ các máy được kết nối
 • Sử dụng phân tích IoT để giảm downtime và đáp ứng các mục tiêu không khiếm khuyết
 • Hiểu rõ hơn về chuỗi cung ứng để giảm sự gián đoạn nguồn cung
 • Sử dụng phân tích hình ảnh và video cho công đoạn giám sát chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *