Ngân hàng đầu tiên giảm cả tiền gửi và cho vay

Ngân hàng đầu tiên giảm cả tiền gửi và cho vay

Thứ bảy, 30/1/2021, 15:27 (GMT+7)

Ngân hàng đầu tiên giảm cả tiền gửi và cho vay

Dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đến hết 2020 giảm hơn 10% còn tiền gửi giảm 4% so với hồi đầu năm.

Covid-19 ảnh hưởng đến cầu tín dụng của khách hàng nhưng tăng trưởng cho vay của phần lớn ngân hàng bật tăng mạnh trong quý cuối năm và đến hết năm đều tăng trưởng ít nhất chục phần trăm. Nhưng báo cáo tài chính của Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho thấy, dư nợ cho vay khách hàng giảm 11% so với cuối 2019 xuống còn 100.767 tỷ đồng, số dư tiền gửi của khách cũng giảm 4% xuống 133.918 tỷ đồng do giảm tiền gửi có kỳ hạn.

Vào cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank cũng tăng vọt lên 2,52% so với mức 1,71%, chủ yếu do nợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 tăng mạnh. Trong bối cảnh chất lượng tài sản có dấu hiệu đi xuống, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu lại giảm từ mức 55% hồi cuối 2019 xuống còn 50%. Eximbank nằm trong nhóm nhà băng có tỷ lệ nợ tái cơ cấu vì Covid-19 cao mà tỷ lệ bao phủ nợ xấu lại thuộc nhóm thấp nhất hệ thống.

Xét về kết quả kinh doanh cả năm 2020, thu nhập lãi thuần vẫn tăng nhẹ 3%, lãi thuần dịch vụ tăng 22%, lãi kinh doanh ngoại hối tăng 9% tuy nhiên lãi từ mua bán chứng khoá đầu tư giảm hơn 75%.

Trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng thấp, Eximbank cắt chi phí hoạt động 10% so với năm ngoái, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm nhẹ 3%. Nhờ đó, lãi trước thuế của ngân hàng này vẫn tăng 22% so với năm trước lên 1.340 tỷ đồng.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *