SHB báo lãi tăng 13% lên 3.400 tỷ đồng

SHB báo lãi tăng 13% lên 3.400 tỷ đồng

Thứ bảy, 30/1/2021, 14:08 (GMT+7)

SHB báo lãi tăng 13% lên 3.400 tỷ đồng

Các hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng do tăng mạnh chi phí dự phòng để xoá nợ nên SHB báo lãi tăng chỉ khoảng 13%.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lãi trước thuế cả năm 2020 đạt 3.412 tỷ đồng.

Hết năm 2020, tiền gửi của khách hàng tăng 17% so với đầu năm lên 303.630 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15% lên 305.637 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng kém hơn năm trước, SHB tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, giảm nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng. Hết năm 2020, dư nợ trái phiếu đầu tư doanh nghiệp của SHB tăng gần 180% so với cuối năm ngoái lên gần 15.280 tỷ đồng.

Trong năm 2020, thu nhập lãi thuần – chủ yếu từ hoạt động tín dụng của SHB tăng 27% lên 9.965 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc mua bán chứng khoán đầu tư mang về cho SHB khoản lãi thuần hơn 1.300 tỷ, tăng mạnh 180% so với năm trước, đóng góp không nhỏ vào mức tăng thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên, lãi thuần từ dịch vụ lại giảm hơn 25% về còn 514 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, tổng thu nhập hoạt động tăng khoảng 30%, chi phí hoạt động tăng nhẹ 9%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng gần 90% (chủ yếu do dùng nguồn để xoá nợ xấu) đã làm thu hẹp mức tăng lợi nhuận của SHB. Cả năm, lãi trước thuế của SHB khoảng 13% so với năm trước, đạt 3.412 tỷ đồng.

Trong năm, SHB đã trích khoảng 4.000 tỷ đồng để xoá nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,91% hồi đầu năm giảm nhẹ về 1,72%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng nhẹ từ 62% hồi đầu năm lên khoảng 70% vào cuối năm.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *