Tag Archives: logistics

Ngành Logistics là gì? Học những gì? 22 trường đào tạo logistics

logistics-1

Nếu các bạn chưa biết Logistics là gì thì có thể xem qua bài viết tổng quan về logistics tại đây: Logistics là gì? 10 Note về logistics . Còn đã biết về logistics thì xem bài viết dưới đây để định hướng cho các bạn sắp bước vào khì thi Tốt Nghiệp có cái […]

Logistics là gì? 10 Note về logistics

Logistics viet nam

Logistics là gì? Logistics là tập hợp các hoạt động nhằm đảm bảo cung cấp các thành phần cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng hóa một cách kịp thời, hiệu quả. Đối tượng của logistics trước đây chỉ là hàng hóa, sản phẩm hữu hình. Tuy nhiên, hiện nay […]