Vietinbank muốn chia cổ tức tối thiểu 12%

Vietinbank muốn chia cổ tức tối thiểu 12%

Thứ hai, 29/3/2021, 11:05 (GMT+7)

Vietinbank muốn chia cổ tức tối thiểu 12%

Ngân hàng Công Thương Việt Nam- Vietinbank dự kiến năm nay sẽ chia cổ tức tối thiểu 12%, trong đó 5% bằng tiền mặt.

Ban lãnh đạo Vietinbank vừa công bố phương án chia cổ tức năm 2021 trong tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Theo đó, trong tổng tỷ lệ dự kiến chia trên 12% này, tỷ lệ tiền mặt là 5%. Phần còn lại sau khi nộp thuế, trích lập các quỹ và cổ tức tiền mặt sẽ chia bằng cổ phiếu nhằm cân đối giữa vai trò ngân hàng thương mại nhà nước và lợi ích cổ đông, nhà đầu tư. Tuy nhiên, phương án cụ thể vẫn theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Vietinbank hồi giữa tháng 12/2020 cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông nhận 500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền là khoảng 3.886 tỷ, sẽ được ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vietinbank đặt mục tiêu năm nay dư nợ tín dụng tăng 6-12%, vốn huy động tăng 8-12% và tỷ lệ nợ xấu không quá 2%. Ngân hàng không đặt kế hoạch lợi nhuận cụ thể, mà chỉ cho biết các chỉ tiêu này “bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch bệnh, trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền”.

Vietinbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm ngoái lên đến 17.085 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm 2019 và vượt 64% kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng 1,03 triệu tỷ đồng, lần lượt tăng 8,1% và 7,8%.

Phương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *